Wanneer je als nieuw lid in de ondernemingsraad komt krijg je door dat lidmaatschap een andere positie binnen de organisatie. Wat is die andere positie? En hoe kun je de OR taken met een professionele aanpak invullen?

Tijdens deze basistraining wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste artikelen uit de wet op de ondernemingsraden (WOR) en wordt de samenhang tussen de verschillende artikelen duidelijk gemaakt zodat je inzicht en overzicht krijgt van de wet. Er wordt stilgestaan bij de rechten en plichten van zowel de OR als de bestuurder en de faciliteiten waar de OR volgens de WOR minimaal over kan beschikken.

Tijdens de training is er volop gelegenheid om vragen te stellen en eigen praktijk casussen in te brengen die we kunnen behandelen. Uiteindelijk is het belangrijk dat je een vertaling weet te maken van de theorie naar je eigen praktijk.

Deze training met open inschrijving volg je samen met OR leden uit andere organisaties. Zo kunt u kennis en ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren.

Tijdens de cursusdag krijg je documenten uitgedeeld die je helpen bij het vinden van  antwoorden op WOR gerelateerde vragen. Deze handige documenten zijn ook na de training prima gebruiken voor het OR werk.

Prijs training: € 475,- per persoon (excl. BTW, inclusief lunch en koffie/thee +)

Datum eerst volgende opentraining: maandag 11 maart 2024

Locatie: Buro Klaverdijk te Sliedrecht

Neem contact met ons op of schrijf je meteen in via:  https://ondernemingsraadtraining.nl/open-trainingen/