Financiele training

Wegwijs in de financiele cijfers

De ondernemingsraad en financiële rapportages

Weet u hoe uw organisatie er voor staat, of er financiële risico’s zijn en waar het bedrijf de komende jaren heen wil?

Financiële rapportages van een organisatie vallen onder het informatierecht van de ondernemingsraad (WOR artikel 31a). Vaak doet een OR hier door gebrek aan voldoende kennis veel te weinig mee.

Vanuit financiële rapportages kunnen antwoorden komen op vragen als:

  • Hoe gezond is de organisatie, kunnen eventuele tegenvallers opvangen worden?
  • Is er sprake (geweest) van grote investeringen?
  • Hoe ontwikkelen de loonkosten zich?
  • Is het ziekteverzuim af of toegenomen?
  • Wordt er vaak een beroep gedaan op inleenkrachten?
  • Is er sprake van veel overwerk of een hoog verlofsaldo?

Vanuit de cijfers kunnen er zaken aan de orde komen die aspecten bevatten waarop advies en/of instemmingsrecht van toepassing is.

Goed analyseren en bespreken van de financiële stukken van uw organisatie is voor de OR daarom belangrijk, maar ook best lastig.

Wij kunnen u daarbij helpen d.m.v. een financiële training!

In één dag wordt besproken hoe u een jaarrekening moet lezen, wat er precies in staat en waar u als OR speciaal op moet letten.

Financiële begrippen worden duidelijk uitgelegd en concreet naar uw organisatie vertaald. Samen gaan we op zoek naar de vraag hoe uw organisatie er financieel voor staat en waar de aandachtspunten liggen. We doen dit liefst aan de hand van beschikbare cijfers van uw organisatie. We kunnen de training geheel op uw organisatie afstemmen!

Meer weten? Vraag informatie aan over het opleidingstraject.

 

Vrijblijvend meer informatie aanvragen?

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze financiële trainingen’? Alles kan voor u samengesteld worden, geheel op maat.