Volgens artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is een ondernemer verplicht om een ondernemingsraad in te stellen als er 50 of meer medewerkers in de onderneming werkzaam zijn. De ondernemer moet zelf het initiatief nemen om een OR op te richten.

Buro Klaverdijk kan u daar bij helpen met een handig stappenplan en u ondersteunen bij de acties die voor de oprichting van een OR nodig zijn.

Denk daarbij aan:

  • Instellen van een voorbereidingscommissie
  • Maken van het voorlopig OR reglement
  • Voorlichting personeel over de medezeggenschap en de plannen
  • Organisatie van de OR verkiezingen

Met onze kennis en ervaring op dit gebied kunnen wij u veel onnodig werk besparen en voor een professionele start van uw OR zorgen. Zo hebben wij een draaiboek beschikbaar voor de organisatie van de verkiezingen, maar ook verschillende voorbeeldbrieven die kunnen worden gebruikt om aan de wettelijke voorschriften te kunnen voldoen.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op!    https://ondernemingsraadtraining.nl/contact/