OR cursussen

Bent u op zoek naar een OR cursus in de buurt? Volg dan nu een cursus bij Buro Klaverdijk. Wij hebben al ruim 25 jaar ervaring op het gebied van ondernemingsraden. Wat voorop staat is uw persoonlijke groei! Goed om te benoemen is dat wij naast cursussen en trainingen ook een begeleidende- & adviserende rol aan kunnen nemen voor raden. Vragen? U kunt contact opnemen met ons!

Speerpunten van de cursus

Buro Klaverdijk ziet het als haar prioriteit om u op meerdere vlakken kennis en kunde bij te brengen.  Zoals eerder benoemd; uw persoonlijke groei is de rode draad in de gehele opleiding. Wij geven alvast een opsomming van de onderwerpen die u kunt verwachten:

  • Ten eerste bespreken we de taken die passen binnen de OR en hoe deze bij ieder specifiek lid passen.
  • Op de tweede plaats natuurlijk ook hoe deze taken moeten worden toegepast. Zo toegepast, dat de belangen van de achterban goed worden behartigd.
  • Ten derde haken we in op de OR-vergadering. Hoe kunt u deze zo effectief mogelijk insteken?

Natuurlijk gaat Buro Klaverdijk samen met u op nog meer onderwerpen in. Denk hierbij ook aan de financiële kant van de raad. Hoe gaat u om met cijfers en vraagstukken rondom dit onderwerp? Juiste communicatie en inzicht zijn hierbij belangrijk. Stel uw vraag over de cursus nu via ons contactformulier!

Meer weten over de OR cursussen

Heeft u vragen over het bovenstaande? Onze trainers staan klaar om deze te beantwoorden. Vraag nu een offerte aan via de website. Bel naar 0184-420438 of mail buroklaverdijk@or-training.nl. Wij hopen u snel te mogen ondersteunen!

OR cursussen

Contact opnemen?