Referenties

Referenties

Benieuwd naar wie u onder andere zijn voorgegaan? Bekijk onze referenties!

 

SDK Kinderopvang

Buro Klaverdijk staat garant voor een gezellige dag vol leerzame momenten. Trainer Hans sluit perfect aan bij de scholingswensen…

Lees meer

…van de groep. Hij weet ons elke keer weer te motiveren om aan de slag te gaan met de onderwerpen die behandeld worden. De trainingen zijn zeer vraaggericht en de trainer is zeer kundig en flexibel. 

En niet onbelangrijk: de gebakjes en lunch maken elke trainingsdag weer tot een feestelijk samenzijn!

Wij komen al jaren bij Buro Klaverdijk en wij hopen dit nog vele jaren te mogen blijven doen!

De Ondernemingsraad van SDK kinderopvang

Het spectrum

De Ondernemingsraad van Stichting Het Spectrum volgt al vele jaren naar volle tevredenheid algemene trainingen en..

Lees meer

…trainingen op maat bij Buro Klaverdijk. Ook bij grote projecten maken wij graag gebruik van de expertise van hun adviseurs en we zijn telkens zeer content met de prima verslagleggingen.Ook het vermelden waard: wanneer wij een training bij Buro Klaverdijk volgen, genieten we altijd van een prima catering.

Kortom, de Ondernemingsraad van Het Spectrum beveelt Buro Klaverdijk zeker aan!

Met vriendelijke groet,
Namens de Ondernemingsraad Het Spectrum

Result Laboratorium

“Inmiddels heeft onze OR al meerdere trainingen bij Buro Klaverdijk mogen volgen.
En wat mij opvalt is..

Lees meer

…de leerstof naadloos aan onze situatie aan te laten sluiten. Met recht trainingen op maat!

Of het nu gaat om een cursus voor de gehele OR of één van onze commissies, elke keer komen we terug met informatie die we direct kunnen toepassen. Informatie waar we werkelijk iets mee kunnen. En mochten we niet alles in een keer onthouden dan kunnen we dit altijd teruglezen in het verslag dat de trainer van de dag maakt. Dit verslag dient voor onze OR tevens als leidraad bij onze verdere stappen, reuze handig.

Tijdens de training is er voldoende afwisseling is in theorie, discussie en praktische toepassing van de leerstof om alle leden bij de les te houden.

Verder kunnen wij altijd rekenen op:

 • Trainer met kennis van zaken
 • Goede nazorg door middel van een verslag.
 • Bij (dringende) vragen krijg je snel antwoord.
 • Makkelijk te bereiken én gratis parkeergelegenheid.
 • Uitstekende verzorging wat betreft lunch, koffie, thee e.d.

We zijn zeer tevreden over de trainingen en we kijken allemaal weer uit naar de volgende!

Ondernemingsraad Result Laboratorium

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum is een ziekenhuisorganisatie met drie locaties.. 

Lees meer

..Wassenaar, waar niet zelden een nieuwe telg van het koninklijk huis wordt geboren en Antoniushove in Leidschendam/Voorburg met een regionale functie en als onderdeel van het Universitair Kanker Centrum Leiden/Den Haag.

Het HMC heeft een Ondernemingsraad bestaande uit 21 personen verdeelt onder 3 commissies van 7 personen. Eén van die commissies heeft onder anderen de financiën in haar pakket. In die functie heeft het regelmatig overleg met het hoofd van de Economische en Administratieve Dienst. In dit overleg worden zaken besproken als Jaarverslagen, Begrotingen en maandelijkse financiële verslagen. Met de Raad van Bestuur worden daarna beleidsmatige financiële zaken besproken.

Om gedurende deze overleggen goed beslagen ten ijs te komen heeft de commissie besloten zich wat intensiever te laten scholen op het gebied van financiën. Om bijvoorbeeld een jaarrekening te beoordelen heeft men tegenwoordig behoorlijk wat specifieke kennis nodig. Veel opleidingsinstituten kunnen wel een trainer aanbevelen, maar dan is de kennis die men hierbij vergaard nog steeds niet voldoende.

De commissie die de financiën behandeld, stond voor een zware opdracht om een trainer te vinden die niet alleen voldoende kennis heeft op het gebied van financiële zaken in de ziekenhuiswereld, maar ook dit op een goede manier over te brengen op zijn/haar cursisten. Via via kwamen we bij Bureau Klaverdijk terecht en die hebben ons Lennert Muilwijk aangeraden als trainer. Vol verwachting traden wij aan op een aparte locatie om op financieel gebied een stuk wijzer huiswaarts te keren. De scholings dag bleek een verrassend effect te hebben. Niet alleen hadden wij een trainer getroffen die een enorme kennis van de financiering in de gezondheidszorg in huis heeft, hij had zich enorm verdiept in de documenten die we hem hadden toegestuurd om zich voor te bereiden, maar ook wist hij bepaalde trends in de jaarverslagen te ontdekken die onze gesprekken met het management alleen maar interessanter kunnen maken.

Na deze eerste keer met trainer Muilwijk hebben er meer sessies plaatsgevonden, met als gevolg dat onze overleggen steeds meer inhoud hebben gekregen. Dat is ook de Raad van Toezicht opgevallen. Binnenkort zal de commissie weer met Muilwijk om de tafel gaan zitten en besloten is om ook de gehele Ondernemingsraad financiële kennis te verschaffen.

De relatie Haaglanden Medisch Centrum en Buro Klaverdijk heeft een vaste basis verkregen met deze samenwerking. Een samenwerking die ons in ieder geval veel goed tot nu toe heeft gebracht.

 

P.Stubbs

Vice voorzitter Ondernemingsraad HMC

IHC

De OR van IHC Systems B.V. heeft 18 jaar getraind bij Buro Klaverdijk. Door de overgang..

Lees meer

…van IHC Systems B.V. naar 100% Royal IHC is de OR van IHC Systems B.V opgehouden te bestaan en zijn ook de OR trainingen gestopt. Uiteraard zijn de OR leden in die 18 jaar gewisseld door OR verkiezingen.

De redenen waarom wij bij Buro Klaverdijk trainden zijn onder andere:

 1. De kwaliteit van de trainingen.
 2. De leerzame ondersteuning van de trainer(s).
  Wij hadden vijf trainingsdagen per jaar die wij steeds in overleg konden inplannen.
  Deze trainingsdagen hebben het grote voordeel dat je start met de (lastige) lopende zaken (met ondersteuning van de trainer) en daarna één of meer trainingsonderwerpen worden behandeld.
 3. Wij trainden alleen overdag, dus zonder onnodige overnachtingen.
 4. Prima prijs/kwaliteit verhouding.
 5. Goede bereikbaarheid van de trainingslocatie.

Teun Blok

IHC Systems B.V.

STC B.V.

Sinds maart 2009 heeft onze onderneming een eigen Ondernemingsraad, bestaande uit 7..

Lees meer

..leden.

Bij de eerste OR vergadering bleek al snel dat een goede scholing noodzakelijk was om een OR goed te laten functioneren. Wij hebben toen diverse OR-trainers aangeschreven en onze keus is uiteindelijk gevallen op Buro Klaverdijk. Tot op heden is dat ook onze trainer EN onze adviseur.

Tot dusver zijn wij zeer tevreden over de wijze waarop wij geschoold zijn omdat:

 • de trainers zeer deskundig zijn,
 • de dames van de administratie zeer behulpzaam zijn en de administratieve zaken correct afhandelen,
 • indien door de OR gewenst, kan door Buro Klaverdijk, door middel van de contacten die zij hebben,  externe deskundigheid ingeroepen worden, te denken valt aan financiële, juridische en andere deskundigheid. In overleg is op de wens van de OR, de genoemde deskundigheid in te plannen.
 • buiten de training alles goed verzorgd wordt, lunch koffie thee e.d.,
 • het gebouw waar te training wordt gehouden er zeer verzorgd en netjes uitziet, er heerst een rustige en goede sfeer en de trainingslokalen zijn prettig.
 • de locatie vanaf de rijksweg goed bereikbaar is,
 • je bij dringende OR aangelegenheden altijd een beroep kunt doen op de expertise van de trainer/adviseur, ook buiten de geplande trainingsdagen.

Dit zijn de belangrijkste zaken waarvoor wij voor Buro Klaverdijk hebben gekozen.

J.A. van Geijn

Secretaris OR STC B.V. te Rotterdam

FPC de Kijvelanden

Buro Klaverdijk als ‘long term’ partner. Als ambtelijk secretaris kijk je toch altijd kritisch…

Lees meer

…naar de jaarlijkse trainingen en weeg je budget/kosten, inhoud en praktische toepassing van de trainingen zeer serieus af.

Met de OR van FPC de Kijvelanden zijn we nu sinds 2007 in zee met Buro Klaverdijk en in het bijzonder met trainer Hans Welschen.

Welke samenstelling onze OR ook heeft, welke trainingsvraagstukken we ook voorleggen, Hans weet ons elke keer mee te nemen in een combinatie van theorie, discussie en praktische toepassing van het onderwerp, waar de OR echt iets aan heeft. Niet zelden hebben we aan het einde van de tweedaagse trainingen een format waar we mee aan de slag kunnen.Ook ligt er ’s avonds een verslag dat als leidraad en actiepuntenlijst dient voor bij de eerste OR-vergadering. Kort, bondig en toegespitst op onze eigen praktijk.

Een uitdaging om het geleerde ook echt toe te passen in de praktijk.

Rozemarijn van Dishoeck,

Ambtelijk secretaris OR FPC de Kijvelanden.

Kinderopvang Borne

Mijn naam is Laura Vos, en ik ben werkzaam bij Kinderopvang Borne. Een organisatie met ongeveer…

Lees meer

…70 medewerkers en een organisatie die volop in beweging is, want in kinderopvangland zijn het spannende tijden.
Naast mijn functie van pedagogisch medewerker ben ik ook de voorzitter van onze ondernemingsraad, onze ondernemingsraad bestaat uit 5 leden. En wij worden begeleidt in ons or werk door Buro Klaverdijk, door Hans Welschen.
Hans begeleidt ons al een hele lange tijd, hij kent de organisatie erg goed en hij kent onze ondernemingsraad ook erg goed! Dit werkt zeer prettig, Hans speelt erg goed in op onze behoeftes. Wij hebben 4 keer per jaar een cursusdag. Tijdens deze dagen zijn de lopende zaken binnen onze organisatie, een vast punt op het programma.

Wij ervaren dit als zeer prettig, soms komen wij er als OR niet uit, en dan lukt het Hans altijd om orde en overzicht te krijgen en ons zo te sturen, dat we de goede kant op gaan.
Een mooi voorbeeld hiervan is de wijzing in onze organisatie structuur, een erg ingewikkelde en veelomvattende adviesaanvraag. Tijdens een cursusdag zijn we hier mee aan de slag gegaan, en zelfs na de cursusdag, was Hans bereidt ons te helpen door middel van mailen, bellen.

We hebben uiteindelijk een goed advies opgesteld, en daarin meegenomen dat we de wijziging van onze organisatiewijziging graag na een half jaar geëvalueerd willen zien.
Ook hiermee hebben wij veel tips, adviezen gekregen!

Samenvattend vind ik de begeleiding en cursusdagen heel erg zinvol; mijn ervaring met Buro Klaverdijk is erg positief, leerzaam en betrouwbaar. En vooral onze ervaring met onze trainer Hans.

Laura Vos
OR Kinderopvang Borne

Norschoten Barneveld

De OR van Norschoten Barneveld heeft al jarenlang goede ervaringen met Buro Klaverdijk…

Lees meer

…en kijkt telkens weer uit naar de halfjaarlijkse trainingsdagen (twee aaneengesloten dagen). De trainer behandelt naast de vaste opleidingsonderdelen altijd de op dat moment in Norschoten actuele zaken. Daar heeft onze OR echt wat aan! Daar kunnen we steeds weer mee verder!

Teuni Wolswinkel, OR Norschoten

Stichting Het Parkhuis

De ondernemingsraad van het Parkhuis volgt al jaren lang trainingen bij Buro Klaverdijk en dit wordt als zeer waardevol ervaren..

Lees meer

De trainers hebben veel kennis over de bevoegdheden van de OR en spelen tijdens de trainingen altijd in op actuele vraagstukken. De trainingen helpen ons goed om een daadkrachtige Ondernemingsraad te worden. Ook bij (ingewikkelde) juridische vraagstukken kan het Parkhuis terecht bij Buro Klaverdijk, waarbij we van goed advies voorzien worden.
Daarnaast wordt niet alleen de training gegeven, ook de nazorg is goed. Na de training krijgen wij een uitgebreid verslag met wat we tijdens de training gedaan hebben en wat onze vervolgstappen kunnen zijn.

Kortom, de cursusdagen ervaart de Ondernemingsraad als erg zinvol.’

Met vriendelijke groeten,
Ondernemingsraad het Parkhuis

Fivoor

Twee opmerkingen n.a.v. de gevolgde financiële training:

Lees meer
 • Inhoudelijk een zeer waardevolle training waarbij ik heb geleerd hoe naar een jaarrekening en begroting te kijken én oog te hebben voor het grotere geheel. De informatie is direct toepasbaar.
 • Super gelukkig met deze cursusdag. Heel fijn om antwoorden te krijgen op vragen die ik vooraf had. Nog beter is het om antwoorden te krijgen op vragen die ik zelf niet bedacht had. Heel erg bedankt!

 

Vegetarische Slager logo

De Vegetarische slager

De Vegetarische Slager opereert als merk binnen Unilever met o.a. een lokale OR. Deze OR wordt sinds een aantal jaar getraind door Bureau Klaverdijk.

Lees meer

Het gepersonaliseerde trainingsaanbod helpt de OR te functioneren in een grote organisatie met vele veranderingen. Als schakel tussen achterban en hoger management is er behoefte aan een trainer en sparringspartner. Dit is iets wat wij terugvinden bij Buro Klaverdijk.