Waarover kan een OR advies geven?

 

Waarover kan een OR advies geven? Volgens artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden moet een Bestuurder de OR om advies vragen als het gaat om voorgenomen plannen met betrekking tot de organisatie van het bedrijf en/of het financiële beleid. Het advies van de OR moet de directie in staat stellen om bij het nemen van een besluit een goede afweging van belangen te maken.

In artikel 25 staan de zaken die onder het adviesrecht vallen opgesomd.

Enkele voorbeelden zijn:

  • grote investeringen
  • plannen om het bedrijf anders te organiseren
  • activiteiten van het bedrijf uit te breiden of te stoppen
  • wijzigen of afstoten en bedrijfslocaties
  • overnames of samenwerkingsverbanden

Opstellen van een OR advies:

Een adviesaanvraag moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

  • Een overzicht van de beweegredenen, de onderbouwing van het besluit;
  • De gevolgen die het besluit zal hebben voor het personeel;
  • De maatregelen die de ondernemer wil treffen voor het opvangen van deze gevolgen.

Het behandelen van de adviesaanvraag en het opstellen van het uiteindelijke advies kan complex zijn. Vaak ontbreekt de juiste diepgaande kennis om belangrijke zaken te kunnen overzien, zelfs na een toelichting van de Bestuurder. In bepaalde gevallen zal het verstandig zijn om een beroep te doen op expertise die binnen dan wel buiten de organisatie beschikbaar is.

Wat kan Buro Klaverdijk voor u betekenen?

Samengevat kunnen onze trainers/adviseurs uw OR ondersteunen bij het behandelen van de adviesaanvraag, het overleg met uw bestuurder en het formuleren van de adviestekst. Buro Klaverdijk beschikt over de nodige kennis om u tijdens advies- of instemmingstrajecten goed te kunnen adviseren.

Bij ingrijpende trajecten kan diepgaande expertise worden gevraagd. Om die reden werkt Buro Klaverdijk samen met vaste partners, die stuk voor stuk expert zijn binnen hun vakgebied.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte van ons ontvangen om uw OR te adviseren? Op werkdagen zijn wij telefonische bereikbaar. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. Wij helpen u graag verder!

Waarover kan een OR advies geven

Contact opnemen?